logo_without_background
HamburgerSVG

Huisregels kinderen en ouders

KVW de Blaak heeft huisregels. Huisregels zijn afspraken die voor iedereen gelden binnen KVW de Blaak. Ook voor u als ouder/verzorger/vertegenwoordiger en voor jou als kind. Deze afspraken zijn nodig om alles in goede banen te leiden, zorg te dragen voor de veiligheid van de kinderen, u als ouder/verzorger/vertegenwoordiger en van de vrijwilligers. De huisregels voor kinderen en ouders gelden ook voor onze vrijwilligers.

Huisregels

Toegang tot de gebouwen/tent

Het kantoor, de materiaalopslag, het LOP-hok en ruimtes achter het decor zijn enkel toegankelijk met toestemming van het bestuur of de loppers. Deze regels zijn ook van toepassing op basisschool de Blaak.

Medicatie

Medicatie Indien uw (pleeg)zoon/dochter medicatie gebruikt, geef dit dan duidelijk aan bij de leiding van de groep en geeft enkel de medicatie mee voor die dag. Medicatie als pijnstillers worden enkel verstrekt met toestemming van u als ouder/verzorger/vertegenwoordiger.

Roken

Roken direct bij de kinderen is niet toegestaan. Roken in de tent, gedurende het dagprogramma, is eveneens niet toegestaan.

Ophalen/brengen

Parkeren op het KVW terrein is niet mogelijk. Gebruik de omliggende straten en parkeerplaatsen wanneer u uw (pleeg)zoon/dochter wegbrengt en/of ophaalt. Bij het ophalen van uw (pleeg)zoon/dochter wordt uw kind enkel meegegeven aan de ouders of andere vooraf met u afgesproken persoon. Wordt uw kind opgehaald door iemand anders dan waar de leiding kennis van heeft genomen, wordt uw kind niet meegegeven.

Kleding

Kinderen dienen gedurende het dagprogramma hun KVW shirt zichtbaar te dragen.

Terreinen/locaties

Op het KVW terrein dienen aanwijzingen van de vrijwilligers opgevolgd te worden.

Beeld- en geluidsopnames

Met inachtneming van de gedragscode mogen foto's en filmopnames gemaakt worden binnen KVW de Blaak, waarbij uitgegaan mag worden van het feit dat mensen die bezwaar hebben tegen beeld en geluidsopnames, van hun kind of hunzelf als leiding of ouder/opvoeder/vertegenwoordiger, dit kenbaar maken.

Omgang

Gedrag dat ingezet wordt om een ander bewust te kwetsen (schelden, pesten, dreigen) of te beschadigen (fysieke agressie) of vernieling/vandalisme is niet toegestaan binnen KVW de Blaak. Indien uw (pleeg)zoon/dochter of uzelf klachten heeft kunt u terecht bij de hoofdleider van de groep waarin uw (pleeg)zoon/dochter ingedeeld is (Kiddies, A tot en met D). Voor klachten over de bejegening van uw (pleeg)zoon/dochter of van uw zelf kunt u terecht bij een van onze vertrouwenspersonen: Amber van Poppel en Danny van Zantvoort.