Logo KVW 2022
HamburgerSVG

Huisregels leiding

Naast de gedragscode waar vrijwilligers strikt aan gehouden zijn hanteert KVW de Blaak huisregels. In de huisregels zijn afspraken vastgelegd die ervoor moeten zorgen dat de KVW week ordentelijk en veilig verloopt. Verwacht wordt van de vrijwilligers binnen KVW de Blaak, dat zij zich aan deze huisregels houden.

Bij het niet naleven van de huisregels door een vrijwilliger, betrokken bij KVW de Blaak, kan het bestuur, dan wel de vertrouwenspersoon (in overleg met het bestuur) passende, individuele maatregelen nemen, zoals het aangaan van een gesprek, het maken van nieuwe individuele afspraken of in uiterste gevallen het schorsen van de vrijwilliger. Dit laatste gebeurt enkel na uitvoerig overleg binnen het bestuur en kijkend naar het algemeen functioneren van de vrijwilliger binnen KVW de Blaak, in relatie tot de overtreding en de ernst en frequentie van de overtreding.

Huisregels

Vrijwilligers Bubbel 1

De huisregels voor de vrijwilligers bij de kiddies zijn hier te vinden.

Vrijwilligers Leiding Bubbel 2 t/m 6

De huisregels voorde vrijwilligers bij de groepen ABC zijn hier te vinden.

Deelnemersbeleid

Het deelnemersbeleid voor KVW 2021 is hier te vinden.