Logo KVW.png
HamburgerSVG

Algemene voorwaarde

Algemene informatie en voorwaarden omtrent inschrijvingen en deelname aan KVW De Blaak.

Na uw inschrijving
We proberen na uw inschrijving alles zo snel mogelijk te verwerken. U krijg voor of tijdens de zomervakantie bericht per brief. De groepsindelingen worden 1 tot 2 weken vóór aanvang van KVW bekend gemaakt op deze site.
Meer vragen kunt u krijgen bij Imara Konings: imara@kvwdeblaak.nl.


Teruggave van inschrijfgeld

Indien uw kind na inschrijving zonder geldige reden helemaal niet of slechts enkele dagen meedoet met KVW de Blaak, is een teruggaaf van betaald inschrijfgeld niet mogelijk.


Aansprakelijkheid

Deelname is geheel op eigen verantwoording. Organisatie en medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het zoekraken en/of beschadigen van persoonlijke eigendommen. Wij adviseren u nadrukkelijk uw kinderen geen dure kleding of schoenen aan te doen tijdens de hele week! Op de locatie is een post met Gevonden Voorwerpen waar u terecht kunt voor zoekgeraakte spullen.


Verzekering

Elk kind dat deelneemt aan Kinder Vakantie Werk de Blaak is automatisch verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering van Stichting Kinder Vakantie Werk Tilburg.


Na-inschrijvingen
Indien u na de officiële inschrijfdatum aanmeldt en/of betaalt worden er extra administratiekosten in rekening gebracht.

  • Groep A/B/C/D:  € 5,00 administratiekosten per na-inschrijving.
  • Kiddies: € 2,50 administratiekosten per na-inschrijving.

Uitgesloten aanmeldingen
Uw inschrijving is pas geldig na betaling. Indien later wordt betaald, worden de inschrijfkosten verhoogd met extra administratiekosten. Indien geen betaling heeft plaatsgevonden wordt uw kind uitgesloten van deelname.